Alle helgens aften - årshjulet drejer

ALLE HELGENS AFTEN med NaturSund

29. oktober 2023 kl. 17-20

Pris kr. 300,-

Tilmelding på info@natursund.dk :)


Hvad kan du forvente?...

Vi forbereder os denne aften til ”selve datoen” (som er tirsdag d. 31/10). Alle helgens aften er i dag mere kendt som den amerikanske Halloween-tradition, men fra gammel tid har vi i Norden set datoen som en tærskeltid i årshjulet, hvor ”sløret mellem verdener er tyndest”, så det er nemmere at komme i kontakt med de døde (ligesom 1-2. november i Mexico fejres som ”De dødes Dag”).

Vi vil dog IKKE arbejde med døde-kontakt men med årshjulet og ”det naturlige kredsløb”. Det inddrager emner som liv-død-liv – at give slip og "den lille død" i hverdagslivet. Der bliver også plads til fejring; fejring af dem vi har kendt og samtidigt fejring af at give slip og åbne for nyt liv og nye projekter... Til slut vil vi lave ceremoni ved bålet til at markere de ting, vi har brug for at slippe eller træde mere ind i... 

Der bliver lidt mundgodt og noget at varme sig på under vejs. Vi skal være ude, ved bålet og med mulighed for ly i shelteren (og med adgang til toilet ;))Efteråret, vinteren og døden er dele af vores grundlæggende livsvilkår, og Alle helgens aften er en akse i Årshjulet, som virkelig lægger op til fordybelse i netop disse aspekter. Menneskets forbindelse til- og forankring i naturen er det grundliggende udgangspunkt for arrangementet, og den shamanistiske og animistiske forståelse hjælper os til at forholde os med accept og åbenhed til både livet og døden.


For mig er tilknytningen til naturens kredsløb et vigtigt fundament for min indre ro og balance – og ved at forankre denne tilknytning til Årshjulet eller det gamle Solhjul får jeg året rundt naturlig hjælp til at gå med de naturlige rytmer og livsvilkår frem for imod dem. Årshjulet har 8 forskellige akser, som også fungerer som tærskeltider, hvor ”sløret mellem verdener er tyndest”. Det udtryk betyder, at det på dette tidspunkt er lidt lettere at få kontakt til naturens ånder/kræfter/væsener, hvad du nu end selv kalder dem… og dermed lettere at bede dem om kraft eller vejledning til de udfordringer, vi måske står med.

Efteråret og den kommende vinter trækker energien nedad, ned i rødderne, ned i jorden, hvor den ligger tålmodigt og venter til næste forår. Stilhed under jorden, stilhed over jorden. Vi skal denne aften arbejde med de samme processer ved at se på, hvordan skiftet i naturens energi påvirker os selv i denne mørke tid, og hvordan vi kan bruge energiens skiften positivt og konstruktivt til gavn for vores egen indre ro og sundhed.

Efteråret er også tiden for død og begyndende forrådnelse. I vores moderne kultur har vi et meget fremmedgjort forhold til døden – i sær i betragtning af, at vi jo alle nødvendigvis skal forholde os til den flere gange gennem livet… Selvom processerne omkring døden ofte er svære og smertelige, så ér døden også en nødvendighed, for at livets naturlige kredsløb kan fortsætte, og såmænd også for at vi kan beskytte vores dyrebare Jord både nu og i fremtiden!

Døden er både en meget konkret livsproces og et brugbart billede på det at give slip på ting, steder eller mennesker, som ikke længere bidrager med noget godt i vores liv. Vi kan derfor arbejde med bevidsthed om og accept af døden på forskellige plan, og det vil vi også fordybe os i denne aften.

Fra gammel tid har vi i Norden set d. 31. oktober som en tærskeltid i årshjulet, hvor nogen oplever nemmere kontakt til deres døde slægtninge og venner – det er IKKE formålet med denne fejring, men vi vil benytte lejligheden til at huske dem, hilse dem og takke dem eller eventuelt give slip på bindinger til dem, hvis det er det, vi har brug for.

Vi skal altså gennem forskellige teknikker fordybe os i årtidens (efterårets) energi, i ”døden” som konkret eller metaforisk tema, i fejring af vores døde og i at kigge fremad med ”positive briller” på den kommende vinters muligheder for hvile og modning af nye livsprojekter. Inden vi mødes, får I en "hjemmeopgave", som vi samler op på i fællesskab. Vi vil arbejde med forskellige shamanistiske redskaber som ”medicine walk” og ”talking circle”, lave bålceremoni med sang og tromme og hygge os med lidt varmt at spise og drikke.

Vi skal være ude, så varmt tøj og tykke såler er godt. Der er max 8 pladser, så gruppen vil være både tryg og overskuelig. Formålet med aftenen er, at alle kan tage hjem med oplevelsen af, at det var en god social oplevelse, som samtidigt gav inspiration til en anden måde at forholde sig til livet her-og-nu… og dermed forhåbentlig også med følelsen af at selv at kunne forbinde sig lidt bedre til Naturen og derigennem finde lidt mere mening, indre ro og livsglæde selv i den mørke tid 😊

Retur til kursusoversigten her