NATURSPIRITUEL UDVIKLING - Årsforløb

Gruppeforløb med max 8 deltagere

DATOERNE 2024: 18/2 - 10/3 - 21/4 - 16/6 - 11/8 - 15/9 - 27/10 - 15/12'24 - 2/2'25

Pris kr. 5.600,-  (Kurset giver desuden 20% rabat på NaturSunds øvrige kurser i perioden og 10 % på behandling/ naturterapi i perioden, dog ikke til klippekort).
Vi mødes i Eskerod og
 samles fra kl. 10-16 hver gang - du tager selv madpakke med.

Tilmelding: send en mail til info@natursund.dk 

Forløbet baserer sig på forståelsen af mennesket som uløseligt forbundet til naturens rytmer og kraft og sigter mod, at du opnår selvindsigt og får redskaber til selv at kunne forbinde sig med dine egne dybe ressourcer gennem forskellige øvelser og opgaver. 
Sidste års deltagere skriver:

"...jeg har været glad og imponeret over det materiale du har haft med. Delt med os og sendt i vores fb gruppe..."   -   "...sangene har været magiske, dem har jeg sunget og nynnet en del alene i Naturen, rådslagning også magisk. Og også medicinewalk..."   -   "...godt at man kan komme som “helt grøn” mht. det at arbejde med naturen, når bare ønsket om at mærke og at lære er tilstede..."   -   "...der er rigtig meget indsigt og info at fordøje og det var ikke for sjov, at jeg sagde, at jeg godt kunne tage en runde mere af akkurat det samme..."   -   "...ikke mindst har jeg i gruppen fundet modet til at stå ved mit forhold til Shamanismen ikke mindst pga.din kyndig vejledning under trommerejserne og kunsten at “ gå ud med en intention” og få svar…"   -   "...det har været meget dejligt med at være sammen omkring årstids fejringerne. Med den frekvens der er derimellem af tid. Dejligt altid at være ude og altid med bål. Skønt med Talking circle og talking stick. Med at tage sin plads i kredsen og cirklen..."   


LÆS OVERSIGT OVER HELE FORLØBET HER

LÆS OM MIN TILGANG TIL DET SHAMANISTISKE OG DET NATURSPIRITUELLE HER


Årsforløbet tager afsæt i animismen - forståelsen af, at alt er besjælet, og at vi kan kommunikere med de mange væsener, vi møder i naturen. Ved at lære mere om energien i naturen, og om hvordan den påvirker os året igennem, kan vi blive klogere på, hvordan vi bedst bruger vores egen livskraft. Ved at arbejde med vores egen naturspiritualitet i et trygt fællesskab, kan vi få dybere indsigt i, hvordan vi fra naturen og ånderne kan finde støtte og kraft til at gå den vej, der kalder på os. Større forankring, dybere forbundethed og en følelse af at "vende hjem" er store ord men også noget af det, jeg selv har oplevet ved at arbejde med de shamanistisk inspirerede redskaber, med Årshjulet og de andre fundamenter for dette forløb!

Vi fordyber os i fællesskab og med individuelle øvelser (og hjemmeopgaver), og gennem en lukket Facebook-gruppe kan vi/I holde kontakten og holde gruppen "levende" gennem hele forløbet (og efterfølgende, hvis I ønsker det). Vi arbejder med naturen, med ånderne, med hver vores spirituelle tilgang og forståelse. Hver især kommer med sit eget udgangspunkt og sanser og oplever på sin egen måde - vi deler vores oplevelser i fortrolighed og med fuld respekt for hinandens forskelligheder.

Alle de 3 forståelsessystemer, vi fordyber os i, baserer sig grundlæggende på Naturens rytmer og kræfter og på, hvordan vi mennesker bedst kan leve i harmoni med os selv, når vi forsøger at leve i harmoni med Naturen. Og, er det mon ikke noget af det aller mest aktuelle i disse omskiftelige tider?!!

Du får lige linket igen til OVERSIGT OVER HELE FORLØBET HER


Retur til kursusoversigt HER