Årsforløbet Naturspirituel udvikling

SKITSERING AF ÅRSFORLØBET – ret til ændringer forbeholdes 😊

Februar 2024-februar 2025 – max 8 deltagere – pris kr. 5.600,-

Forløbet baserer sig på forståelsen af mennesket som uløseligt forbundet til naturens rytmer og kraft og sigter mod, at du opnår selvindsigt og får redskaber til selv at kunne forbinde dig med dine egne dybe ressourcer gennem forskellige øvelser og opgaver.

Vi fordyber os gennem en kombination af animistisk/shamanistisk inspireret naturtilgang (Årshjulet), traditionel kinesisk medicin forankret i forståelsen af Yin/Yang-dynamikkerne og 5-fase teorien og "De 8 universelle principper", som jeg har lært dem formidlet fra Ehama Institute. Du vil blandt andet komme til at stifte bekendtskab med trommerejse (læs mere HER), Medicinewalk, Qi gong-øvelser, bålceremoni, sang, ”Talking circle” og den kinesiske 5-fase-teori.

Mødegangene ligger, så de så vidt muligt følger/forbereder til Årshjulets skæringsdatoer, så du derved kan være forberedt til at lave dine egne markeringer på "selve tærskeltiderne" (Forårsjævndøgn, Valborgsaften, Sommersolhverv, "Før høst", Efterårsjævndøgn, Alle helgens aften, Vintersolhverv og Kyndelmisse) (eller deltage i NaturSunds arrangementer, hvis du har lyst til det).

 

Årshjulet tager afsæt i konkrete forandringer i naturen og ligner på den måde den gamle 5-fase-teori fra traditionel kinesisk medicin. "De 8 universelle principper" er også bundet op på naturens rytmer, årstiderne og de 8 retninger, og i løbet af året vil du oplevede 3 forskellige "forståelsesfundamenter" understøtte og supplere hinanden på meget fin vis!I foråret (Forårsjævndøgn) begynder den spirende Yang at kunne mærkes, solen kommer på himlen i over 12 timer i døgnet, safterne stiger og frøene modnes til spiring. Yang styrkes kraftigt forbi Valborgsaften, hvor frugtbarhed og forplantning er i centrum, og er på fuld styrke ved Sommersolhverv. Her bliver det aldrig rigtig mørkt, vi er længe ude og sent oppe, fællesskab, festivaler, ferier og andre aktiviteter fylder dagen, og fuglene når dårligt at gå til ro, før de synger for fuld blus igen kl. 4 om morgenen.

Derefter begynder Yin-energien igen at spire, ved Før-høst tidligt i august tuner vi ind på at takke for afgrøderne, og ved Efterårsjævndøgnet er høsten i hus, bederne syltede og sommerens projekter afsluttede og pakkede ned igen. Frem mod Alle helgens aften er Yin i kraftig vækst med det tiltagende mørke, og fugt og kulde holder os mere inde, mere i ro og med mere fokus på eftertænksomhed og fordybelse; hvad gik godt i årets løb, hvad skal vi slippe og lade tilbage, og hvad vil vi tage med os ind i næste års kredsløb… hvilke ”frø” vil vi gennem og kultivere på i vintertiden som forberedelse til forårets komme.

Ved selve Alle helgen hylder vi de døde og forholder os mere aktivt til døden, som jo hører vinteren til; her går de svageste individer i naturen til, og selve vinterperioden med fuld Yin ved Vintersolhverv handler om at spare på kræfterne, hvile, vente og acceptere livets barske vilkår. Ved Kyndelmisse i start februar er ”livstråden tyndest”, forrådene næsten tomme… samtidigt er håbet stort, når vi bare kender kredsløbene, for så ved vi, at Yin mister gradvist grebet, og den spirende Yang tager magten igen med livsglæde og ny kraft lige om lidt!

 

18/2-24:

Opstart:

 • Introduktion til hinanden
 • Introduktion til forløbets 3 ”fundamenter”: "De 8 universelle principper" (som redskab til indre fred), traditionel kinesisk medicin med Yin&Yang + 5-fase-teorien (faserne Træ, Ild, Jord, Metal og Vand som redskab til balance), Årshjulets 8 akser/skæringsdatoer og den shamanistiske (animistiske) forståelse af menneskets relation til og med naturen (som redskab til større forbundethed og kraft) og til værdien af ”tærskeltider”
 • Introduktion til skovene, hvor vi skal arbejde i det kommende år
 • Første møde med ”Talking circle”-metoden; ”at tale og lytte fra hjertet ”
 • Trommerejse, hvor hver enkelt ønsker at møde en åndefælle/åndehjælper til forløbet10/3-24:

Temaet er Forårsjævndøgn, som falder 20. marts:

 • Hvordan forstår vi forårets og lysets komme ud fra de 3 ”fundamenter”, og hvordan kan vi integrere den spirende kraft i vores eget liv lige nu?
 • Mere om Yin&Yang
 • Trommerejse og/eller ”Magisk vandring” i skoven
 • Qi gong relateret til naturens aktuelle energi

 

21/4-24:

Temaet er foråret og Valborgsaften, som er 30. april:

 • Udgangspunkt i forårets stærke kraft, ”Leverenergien” (Træfasen) og "De 8 universelle principper"s læring om at åbne sig for lyset (også åndeligt ment)
 • Forår og frugtbarhed ud fra Årshjulet
 • ”Talking circle” med afsæt i hver enkelts proces lige nu
 • Trommerejse og/eller ”Magisk vandring” i skoven, evt. Qi gong relateret til naturens aktuelle energi afhængigt af, hvad vi får tid til/vælger at prioritere
 • Kost: Spiselige planter, sanke i naturen samt tilberede over bål … ”kraftsang” ved bålet

 

16/6-24 Temaet er det kommende Sommersolhverv, som er 21. juni:

Sommeren er ”fuld Yang” ifølge den traditionelle kinesiske medicin (Ildfasen), og vi er meget tæt på tærsklen til at Yin-energien igen begynder at få lidt fodfæste. Vi tager igen afsæt i de 3 ”fundamenters” læring (fx om at ”udvide sig”/se ud over egne grænser og om balancering af energien Yin&Yang)

 • Trommerejse og/eller ”Magisk vandring” i skoven, evt. Qi gong relateret til naturens aktuelle energi afhængigt af, hvad vi får tid til/vælger at prioritere
 • Vi tuner ind på ”Ilden” som tema, den fysiske ydre ild og den indre livskraft/drivkraft
 • Muligvis dykker vi lidt ned i kost og fordøjelse ud fra Tallerkenmodellen (se mere HER og HER)

Læs evt. mere om Sommersolhverv HER

  

11-8-24:

Temaet er opsamling fra sommeren og fra ”Før høst”, som var d. 1-2. august:

 • ”Talking circle” med afsæt i hver enkelts proces lige nu, hvad bragte sommeren med sig?
 • Læring fra de 3 ”fundamenter” (bl.a. om at huske vores rødder), hvad sker der i naturens energi lige nu (det er høst-tid), og hvad er det godt for os at fokusere på/drage nytte af
 • Grounding og fordøjelse er i fokus (Jordfasen) sammen med kost-viden relateret til en sund tarm/god omsætning af maden (se forrige gang)
 • Trommerejse og/eller ”Magisk vandring” i skoven, evt. Qi gong relateret til naturens aktuelle energi afhængigt af, hvad vi får tid til/vælger at prioritere
 • Forberedelse til næste gang, hvor vi ikke mødes fysisk men arbejder individuelt ud fra opgaver og video


15/9-24:

Temaet er mørket og efterårsjævndøgn, som kommer d. 22. september:

 • Denne gang mødes vi ikke fysisk – der vil være materiale til jer og inspirationsvideo, og så er det meningen, at I selv fordyber jer i processerne og laver jeres eget ritual til markering af skiftet mellem det lyse og det mørke halvår, hvor vi går fra Yang-tid mod Yin-tid.
 • Det er også tid til at ”ære kroppens tempel” i "De 8 universelle principper"s rytme, hvilket vi gør med Qi gong-øvelser relateret til årstiden, lungerne og åndedrættet, som er i fokus lige nu (Metalfasen))
 • Selve Efterårsjævndøgnet vil blive markeret gennem NaturSund, måske som weekendkursus i Thy igen, det ser vi på… (kan tilkøbes separat men med 20% rabat for dette holds kursister). Du kan til inspiration læse om Efterårsjævndøgnet-2022-fejringen i Thy HER
27/10-24:

Temaet er Alle helgens aften, som ligger d. 31. oktober:

 • Traditionelt er denne skæringsdag i Årshjulet tilegnet fejringen af de døde, og temaet her bliver døden og det at give slip i forskellige forståelser. Du kan til inspiration læse om forståelsen af denne aften og 2022-markeringen af den HER 
 • Det er nu, i følge "De 8 universelle principper", tid til at åbne op for drømme og visioner om, hvor vi gerne vil hen/ finde retning for den kommende tid. Hvad vil jeg gerne tiltrække, hvad vil jeg gerne skabe, hvor er det rigtigt for mig at lægge min energi, hvad er "min vej"....
 • ”Talking circle”, trommerejse og/eller ”Magisk vandring” i skoven afhængigt af, hvad vi får tid til/vælger at prioritere
 • Bålhygge og sange15/12-24:

Temaet er Vintersolhverv, som falder d. 21. december:

 • Det er nu næsten ”fuld Yin” i energien omkring os, solen står lavt på himlen, og vi længes efter lyset. Det er Vandfasens tid, nyrerne og kroppens grundlæggende energi skal næres gennem kost og øvelser. Vi har gennem året åbnet for lyset, udvidet os og brugt vores energi, høstet nogle frugter og set andre projekter visne hen. Vi har genopbygget kroppen og drømt vores drømme – nu er det tid til at vandre med dem i hjertet, værne om de små frø og spirer og finde håbet i, at lyset nu gradvist vil vende tilbage til os igen.
 • Vintersolhverv er en stærk og betydningsfuld tærskel, og vi fejrer den som den højtid, det er, for det er NU, at lyset vender og det nye år begynder! Du kan læse mere til inspiration HER 
 • Trommerejse og/eller ”Magisk vandring” i skoven afhængigt af, hvad vi får tid til/vælger at prioritere2/2-25:

Temaet er Kyndelmisse, som falder i dag d. 2. februar:

 • Kyndelmisse betyder lys- eller fakkelmesse, og vi har virkelig brug for at fejre lyset på denne årstid. Det er nu, at vi naturen virkelig er udfordret på at holde ud og holde liv, selvom depoterne er ved at være brugt op. Det er også vores sidste gang sammen, hvor vi samler op på forløbet og kigger frem hver især.
 • ”Talking circle” – Trommerejse – ”Magisk vandring” og bål, naturligvis 😊

Min baggrund for at afholde dette årskursus?

For det første en rigtig god oplevelse med 2023-holdet, som virkelig har haft en dejlig gruppedynamik med en rigtig fin kombination af at gå i dybden med processerne og at kunne hygge, inspirere og støtte hinanden! Forløbet har i den grad bekræftet mig i, hvor god mening der er i at kombinere indsigterne og redskaberne fra de tre forskellige tilgange til naturens spirituatilitet i ét samlet udviklingsforløb!

På det shamanistiske område og i forståelsen af Årshjulet følger jeg de metoder og forståelser, som jeg har lært gennem mange kurser hos Annette Høst og andre med tilknytning til ”Scandinavian Center for Shamanic studies”. Du kan læse meget mere på deres hjemmeside og/eller læse om min naturtilgang i form af naturen og shamanismen HER . I flere år har jeg også været del af en trommegruppe, hvor vi følger årshjulets akser og arbejder med temaerne gennem trommerejse, med sejd, ”Talking circle” og andre metoder. Årshjulet arbejder med kredsløbene og kraften i liv-død-liv-naturen, læs eventuelt mere HER.

"De 8 universelle principper" kender jeg fra årsforløbet ”Dicipline of Peace”, som jeg deltog i på Eagleroad. Forløbet er sat sammen af WindEagle og RainbowHawk (fra Ehama institute), som ønskede at formidle ud i verden, hvordan mennesket ved at arbejde med naturen og energierne frem for imod dem kan opnå større indre fred. De formidlede blandt andet gammel viden fra Mayaerne og moderne videnskab samlet i et "videnshjul" inspireret af oprindelige amerikaneres medicinhjul, europæiske stencirkler og den traditionelle brug af cirklen som et kraftfuldt billede på livets cirkulære form og liv-død-liv-kredsløbet. Materialet og erfaringerne derfra bidrager med dybe processer og gamle lærerige fortællinger...

5 fase-teorien kender jeg fra min uddannelse som akupunktør indenfor traditionel kinesisk medicin. Til hver fase er der knyttet forskellige årstider, organer, følelser, naturelementer og meget mere. Den kinesiske medicin arbejder grundlæggende med indre og ydre balance, balancering af Yin og Yang.

Alle 3 forståelsessystemer har kulturelle forskelle men baserer sig grundlæggende på Naturens rytmer og kræfter og på, hvordan vi mennesker bedst kan leve i harmoni med os selv, når vi forsøger at leve i harmoni med Naturen. Og er det mon ikke noget af det aller mest aktuelle i disse omskiftelige tider?!!

Vi vil gennem hele forløbet være ude det meste af tiden, ved bålet, i shelteren og i den skønne natur omkring Eskerod, så du virkelig får mulighed for at bruge sanserne og kroppen, opnå nye dybe indsigter, få opbygget et nyt netværk og komme tæt på både dig selv og naturens kraft!

Kom tilbage til kursusoversigten her