Fysioterapi

Jeg kalder fysioterapi i NaturSund for "holistisk fysioterapi" - det gør jeg for at tydeliggøre, at jeg arbejder anderledes end ”traditionelle” fysioterapeuter på klinik, selvom vi har samme grunduddannelse. For mig er kroppen og bevidstheden om kroppen en vigtig nøgle til trivsel og til langvarig sundhed, også i alderdommen. Jeg er derfor optaget af at formidle til mine klienter, hvad der er godt at gøre ved kroppen i hverdagen gennem et langt liv. Hvad der kan være gode og vigtige valg, som hver enkelt selv må træffe for at passe godt på sig selv. Udspænding. Afspænding. Hvad åndedrættet og bevidsthed om kroppen kan betyde...

Og så er jeg selvfølgelig først og sidst optaget af at kunne hjælpe dig med at komme af med eventuelle smerter og spændinger og forebygge, at de opstår igen!


For mig er den holistiske tænkning også udtryk for, at jeg forstår mennesket som en del af naturen, hvor intet slipper uden om vilkårene skabelse, vækst, afvikling, død og genskabelse. Menneskekroppen fungerer på helt samme måde; vi behøver aktivitet og hvile, udstrækning og sammentrækning, bevægelse og stabilitet, for at kroppen kan trives. I stedet lever mange af os med langvarige spændingstilstande, tilbageholdt åndedræt, mangel på puls og flow og alle de andre uheldige konsekvenser af vores livsstil.

Den opspænding og mangel på variation danner grundlag for sygdom, smerter og manglende velvære, men det kan ændres! Ny opmærksomhed, specifikke øvelser og tilpasset behandling kan forbedre flow i kroppen, forny glæden ved bevægelse og stimulere kroppens evner til at hele sig selv. Smerter forsvinder, og hverdagen bliver lettere. Dét vil jeg gerne hjælpe dig videre med, og uanset alder og fysisk udgangspunkt er der altid basis for at tage mindst ét nyt skridt hen mod bedre fysisk sundhed og dermed bedre livskvalitet på den lange bane!


Jeg tilbyder oftest fysioterapeutisk behandling i kombination med akupunktur, cupping, kostvejledning eller øvelser, da de forskellige værktøjer kan understøtte hinanden godt. Du booker en tid, og så finder vi i fællesskab ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig med din problematik ud fra min samlede faglighed. Ring gerne helt uforpligtende og få en uddybende snak, hvis du har brug for det!